logo
Van 09.00 tot 17.00 uur
op werkdagen bereikbaar
Hoe groter de bestelling
hoe lager de verzendkosten

Privacy Policy

We nemen je privacy en de bescherming van je gegevens serieus. We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die je ons geeft in verband met de door ons geleverde diensten en producten of je bezoek aan onze website te beschermen. We houden ons bij het verwerken van je persoonsgegevens aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de geldende Nederlandse wetgeving. Op grond van de AVG worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee we je kunnen identificeren. De gegevens waarmee we je kunnen identificeren zijn bijvoorbeeld jouw naam of jouw BSN-nummer, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres. Ook een combinatie van gegevens kan het mogelijk maken dat je identificeerbaar bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij verwerking van persoonsgegevens, ongeacht of dit automatisch gebeurt, gaat het niet alleen om het bijwerken, wijzigen, vastleggen of juist wissen of vernietigen van gegevens. We verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en daarvoor zelf deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

De persoonsgegevens die we verwerken:

  • * Voor- en achternaam
  • * Adres
  • * Afleveradres
  • * Telefoonnummer
  • * E-mailadres
  • * Bankrekeningnummer

Waarom we jouw gegevens nodig hebben
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • * Het verwerken van een door jou geplaatste bestelling in onze webwinkel of per email.
  • * Om je te kunnen contacteren indien dit nodig is om je bestelling uit te voeren.
  • * Verzending en optimalisatie van al onze (digitale) uitingen, waaronder de nieuwsbrief, e-mailcampagnes en aanbiedingen.

Hoelang worden je gegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor jij de gegevens hebt verstrekt. Heb je een dienst of product bij ons afgenomen, dan worden gegevens net zo lang bewaard totdat wij en jij alle verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen. Let wel: op grond van de wet- en regelgeving kunnen er langere bewaartermijnen gelden. Zo geldt op grond van de Belastingwet een bewaartermijn van 7 jaar voor onder andere de debiteuren- en crediteurenadministratie van een onderneming.

Delen met derden
We verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan derden voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ciweb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Hier verzoeken we je om in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en burgerservicenummer zwart te maken. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@ciweb.nl of telefoon +31 (0)592 375125.

Wijziging Privacy Statement
We behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Lees daarom regelmatig deze privacy policy door.

BancontactSofortOverboekingKBC/CBCBelfiusIng Home'PayiDEAL